Co to jest kredyt gotówkowy?

Niegdyś kredyt gotówkowy wypłacany był tylko i wyłącznie w formie gotówki. Stąd też jego nazwa. Obecnie można go otrzymać do ręki lub na konto bankowe. Jest on przeznaczony dla osób, które spełniają wymagania posiadania zdolności kredytowej.

Muszą one także posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Poza tym wymagane jest zatrudnienie na umowie gwarantujące stały dochód. Najczęściej akceptowane są umowy o pracę oraz zlecenie.

Na co można przeznaczyć kredyt gotówkowy?

Z pewnością dużą zaletą kredytu gotówkowego jest przeznaczenie go na dowolny cel. Jest to o tyle dobre rozwiązanie, że za jego pomocą można sfinansować zarówno zakup mebli czy AGD, a także samochodu. Jeśli nie chcemy skorzystać z oferty leasingu konsumenckiego czy kredytu samochodowego, to właśnie kredyt gotówkowy jest najlepszym wyborem.

W przeciwieństwie do innego rodzaju kredytów bank nie będzie kontrolował sposobu wykorzystania tych pieniędzy. Jednak nie jest to najlepsza forma finansowania sobie dóbr o znacznej wartości. Powodem są między innymi wyższe koszty kredytowania niż w przypadku pożyczek celowych.

Co składa się na koszty kredytu gotówkowego?

Jednym z najistotniejszych czynników, które składają się na ogólne koszty kredytów są odsetki. Oprocentowanie podawane jest do informacji klienta przez bank i jest określane w skali rocznej.

Najważniejsze w tej kwestii jest to, że nominalne oprocentowanie nie może być wyższe niż ustalana przez Narodowy Bank Polski stopa lombardowa, a dokładniej jej czterokrotność. Kolejne koszty zależne są już od banku.

Najczęściej składa się na nie jeszcze prowizja od udzielenia kredytu. Przeważnie pobierana jest przez bank po jego udzieleniu. Są dwie możliwości uiszczenia opłat prowizyjnych: jedna do rozłożenie jej na raty oraz druga - doliczenie jej do pierwszej raty.

Ponadto wpływ na koszt kredytu ma także roczna stopa oprocentowania, wybór rat malejących albo stałych oraz wybór oprocentowania - stałe lub zmienne.

Zabezpieczenie kredytu

Praktycznie wszystkie banki wymagają zabezpieczenia kredytu. Wyjątkiem są stali klienci, którzy mogą liczyć na to, że bank po prostu obdarzy ich zaufanie. Warunkiem jest rzetelne spłacanie rat kredytów w danym terminie.

Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest ubezpieczenie kredytu. Przy większych kwotach pożyczki wymagane jest także podpisanie umowy przez poręczyciela. Innymi sposobami zabezpieczeń są jeszcze:

  • weksle in blanco
  • współkredytobiorca
  • blokada środków na rachunku

Do coraz częstszych praktyk zaczyna być uwzględniane zabezpieczenie w postaci zastawu rejestrowego samochodu lub innego pojazdu.